Начална страницаОбявиДобави обява БенефициентиОбщи условияКонтактAnimal Help Logo


Запомняне  

РЕГИСТРАЦИЯ
Общи условия:
Сайтът представлява своеобразна платформа за продажба на стоки и услуги между потребителите, където при всяка осъществена сделка се предоставя определена сума (или процент от продажната цена) на бенефициент - организация с основна дейност грижа, защита и лечение на бездомни животни на територията на република България. Сумата (процентът), както и бенефициента се определя предварително от продавача за всяка обява. Сумите се изплащат от продавача.
Ползването на сайта е безплатно за бенефициентите и потребителите (продавачи и купувачи). Потребителите могат да се регистрират свободно, без ограничения, като спазват съответните условия и правила. Бенефициентите НЕ могат да се регистрират свободно. Всички допуснати бенефициенти са предварително подбрани, проучени, консултирани и одобрени.

Задължения на потребителите:
- да спазват регламента на сайта и всички изисквания, посочени в общите условия;
- да изпълняват съвестно задълженията си по всяка заявка (сделка) с тяхно участие. Да обновяват своевременно статуса на текущите заявки (сделки);
- да изплащат дължимите суми от реализирани продажби към бенефициента;
- да не възпрепятстват нормалната работа на платформата със своите действия или бездействие.
- да не прилагат некоректни практики спрямо купувачите/продавачите. В ролята си на купувачи, да избягват "пазарлъците" с продавачите (предвид целта на сайта).

Задължения на бенефициентите:
- да проверяват всяка ново-публикувана обява за тях, след което да я активират (одобрят), откажат (върнат за редакция на продавача) или изтрият (при грубо нарушение);
- да администрират всяка касаеща ги заявка (сделка), съгласно приложената диаграма.
- да съобщават на главния администратор на сайта за установени нередности.

Диаграма на сделкитеВсяка обява има бутон "Заявка за купуване и контакт с продавача". Данните за контакт с продавача не се показват в самите обяви, а са достъпни едва след "заявка за купуване". Всяка заявка, след създаването и от купувача, се съхранява в база данни до окончателното и изтриване от бенефициента. Заявките съдържат основна информация за артикула (описание, цена, сума за бенефициента), данни за контакт на продавача и купувача и предоставя възможност за онлайн комуникация между купувача, продавача и бенефициента.
Достъп до текущите заявки имат продавача, купувача и бенефициента, които участват в нея.
Заявките се създават от купувача и се изтриват от бенефициента, като вариантите за протичането им са показани на диаграмата вдясно.

Условия за публикуване на обяви:
- Да няма контактна информация в описанието, заглавието или снимките на обявата. Контактът се осъществява чрез заявки;
- Да не се публикуват линкове към други сайтове за обяви;
- Да не се публикува обяви само с рекламна цел (без да се описва конкретен артикул или услуга);
- Да се пише на български (кирилица). Описанието да е максимално изчерпателно и да описва коректно предлаганият артикул или услуга. Снимките да са ясни и детайлни;
- Да се избере най-подходящата категория за обявата;
- Да не се предлагат оръжие, забранени и акцизни стоки.

Поверителност:
С достъпа си до уебсайта animal-help.bg, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от администратора на сайта с неговото правилното и безпроблемно използване.
Администраторът се задължава да съхранява и защитава личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни
Потребителят се съгласява да получава съобщения на посочения от него електронен адрес (e-mail) във връзка с функционалността, услугите, продуктите, актуализациите и събитията свързани с дейностт на сайта.

© 2018 - Animal-Help.BG